AQUATIME - Det intelligente drikkeglas

Et IoT-baseret og knapfri-drikkeglas, som monitorerer og automatisk giver plejepersonalet og borgeren besked.

Mere end bare et glas

AQUATIME er en IoT-baseret CareTech løsning til monitorering af væskeindtag. AQUATIME er et intelligent drikkeglas, som løbende monitorerer væskeindtag, viser drikkestatus på glasset og sender data til plejere, sundhedspersonale og evt. pårørende.

Væskeindtag detekteres præcist vha. en vejecelle og et accelerometer, og der gøres brug af intelligente algoritmer til at optimere væskeindtag og frasortere væske, der fx hældes i vasken.

AQUATIME drikkedata opsummeres automatisk og løsningen giver relevant indsigt og notifikationer tilpasset plejere, sundhedspersonale og den ældres behov.

Mere end blot endnu et IoT-produkt

Online tilkobling

Ingen knapper - alle indstillinger af glasset foregår online og transmitteres efterfølgende

Standalone system

Komplet standalone system - IoT-device og opkobling i Skyen

API Udviklet

Mulighed for integration til It-systemer og platforme anvendt i sundhedsvæsenet

Tilpasset plejehjemmet

Er tilpasset eksisterende processer og rutiner i hjemmeplejen / plejehjem

Tilgås fra en smartphone, tablet eller computer

På glassets bunddel vises status i display, og som et ægte IoT-produkt (Internet of Things) produkt sendes data op i skyen, så status og forskellige statistikker kan følges på afstand af plejepersonalet.

Data opbevares helt uden personfølsomt indhold, og statistik/grafer kan let tilgås fra en smartphone, tablet eller computer.

Informationsopsamling

Se information på den enkelte borger, helt ned til den mindste detalje. Brug smartphone, tablet eller computer og følg med.

Drukket væske mængde

  • Pr. opfyldning
  • Pr. tår
  • Pr. tømning
  • Kold/varm væske

Frekvens og statistik

  • Pr. dag
  • Pr. ugedag
  • Pr. måned
  • Nudging-behov