https://www.youtube.com/watch?v=LaByidt6fp8

Det intelligente drikkeglas

Til monitorering af væskeindtag

Missionen

“Vi ønsker at give sundheds- og plejepersonalet et godt grundlag til deres kamp for forebyggelse af dehydrering hos ældre”

AQUATIME – det intelligente drikkeglas

AQUATIME henvender sig til sundheds- og plejesektoren i Danmark og internationalt.

Dehydrering er en voksende udfordring i en verden med øget forventet levealder og klimaforandringer. Dehydrering hos ældre er årsag til et øget antal indlæggelser, betydeligt længere ophold i rehabiliteringsmiljøer og bidrager til udviklingen af ​​kroniske sygdomme.

Glasset måler

  • Glasset måler, hvor meget der drikkes. Intelligente algoritmer frasorterer væske, som fx hældes i vasken.
  • På glasset vises dagens drikkestatus, og glasset kan nudge via lys og lydeffekter.
  • Drikkedata sendes, uden opsætning af nogen art, trådløst til skyen, så sundheds- og plejepersonale kan følge med på afstand (et ægte IoT-produkt).
  • Alle indstillinger af glasset foregår online (der er ingen knapper).

Der følges med på afstand

  • Forskellige grafer og statistik vises til sundheds- og plejepersonale, så ”væskeskema” kan udskrives og individuelle motivationsplaner, og målrettede indsatser kan besluttes.
  • Integration i offentligt IT-system (fx CURA) giver mulighed for godt overblik og planlægning på morgenmøder o.l.
  • Data vises i et  format passende til PC, tablets og smartphones ”on the go”.

Understøtter hele forløbet

1

Udredning

Monitorering af væskeindtag og udskrivning af væskeskema
2

Vaneændring

Individuelle motivationsplaner og nudging.
3

Monitorering

Langsigtet strategi med fokus på monitorering og øget ”eget-ansvar”.

Fordele for sundheds- og plejesektoren

Reducerede procesomkostninger

Vi tilbyder en åben ”Business case-beregner” for sundheds- og plejesektoren, hvor der kan indtastes egne procesomkostningsværdier for at se potentiel besparelse.

Her beregnes økonomien ved en udredningsproces i den kommunale hjemmepleje baseret på en 7-dages-udredning med væskeskema.

Øget kvalitet i processerne

Ensartet og forbedret datagrundlag for beslutningsprocesser.

Abonnement med opdateringer

AQUATIME-løsningen er baseret på en abonnementsordning, der  inkluderer AQUATIME intelligente drikkeglas, implementering, uddannelse, teknisk support, brugersupport, kundeservice, software opgraderinger, vidensdeling samt fysiske udskiftninger.

AQUATIMES baggrund

AQUATIME er resultatet af et udviklingssamarbejde med tre danske kommuner, finansieret med EU-midler under Markedsmodningsfonden. Vi har gennem dette set-up fået en unik adgang til dagligdagen med dehydrering i den offentlige sundheds- og plejesektor.

Vi har lyttet og lært om de behov, der er gældende, og fået testet vores løsninger grundigt frem til det endelige produkt. Tak til repræsentanter for de to brugergrupper, de ældre borgere, der får hjemmepleje eller bor på plejehjem, og personalet omkring disse, som har givet os uvurderlige råd og input.