https://www.youtube.com/watch?v=LaByidt6fp8

Det Intelligente drikkeglas

Til forebyggelse af dehydrering

Missionen

“Vi vil give ældre borgere, sundheds- og plejepersonalet et godt grundlag for bekæmpelse af dehydrering. Via et indblik i den ældres drikkemønster kan vi dokumentere, forebygge og motivere til et bedre liv”

AQUATIME – det intelligente drikkeglas

AQUATIME henvender sig til pleje-, sundheds- og omsorgssektoren i Danmark og internationalt.

Dehydrering er en voksende udfordring i en verden med faldende fødselsrater, øget forventet levealder og klimaforandringer. Dehydrering hos ældre er forbundet med øget antal indlæggelser, betydeligt længere ophold i rehabiliteringsmiljøer og bidrager til udviklingen af ​​kroniske sygdomme.

Glasset måler

  • Glasset måler hvor meget der drikkes af det. Intelligente algoritmer frasorterer hvis der f.eks. hældes i vask eller lignende.
  • På glasset vises dagens drikkestatus, og glasset kan nudge via lys og lydeffekter.
  • Drikkedata sendes, uden opsætning af nogen art, trådløst til Skyen så sundheds- og plejepersonale kan følge med på afstand (et ægte IoT-produkt).
  • Alle indstillinger af glasset foregår online (der er ingen knapper).

Der følges med på afstand

  • Forskellige grafer og statistik vises til sundheds- og plejepersonale, så ”Væskeskema” kan ud printes og individuelle motivationsplaner og målrettede indsatser kan besluttes.
  • Integration i offentligt IT-system (f.eks. CURA) giver mulighed for godt overblik og planlægning på morgenmøder ol.
  • Data vises i et venligst format passende både til PC, tablets og smartphones ”on the go”.

Understøtter hele forløbet

1

Udredning

Detektere potentiel dehydrering, registrering og udprint af væskeskema.
2

Vaneændring

Individuelle motivations planer og nudging.
3

Vedligeholdelse

Langsigtet strategi med fokus på overvågning og øget ”eget-ansvar”.

Fordele for sundheds- og plejesektoren

Reducerede procesomkostninger

Vi tilbyder en åben ”Businesscase beregner” for sundheds- og plejesektorerne, hvor der kan indtastes egne procesomkostningsværdier for at se potentiel besparelse.

Her er beregnet økonomien ved en udredningsproces i den kommunale hjemmepleje baseret på en 7 dages udredning med væskeskema.

Øget kvalitet i processerne

Ensartet og forbedret datagrundlag for beslutningsprocesser.

Abonnement med opdateringer

AQUATIME løsningen er baseret på en abonnementsordning, der bla. inkluderer support til implementering/uddannelse, teknisk support, brugersupport, kundeservice, software opgraderinger, vidensdeling samt fysiske udskiftninger.

AQUATIMES baggrund

AQUATIMES er resultatet af et udviklingssamarbejde med 3 danske kommuner, finansieret med EU midler under Markedsmodningsfonden. Vi har gennem dette set-up fået en unik adgang til dagligdagen med dehydrering i det offentlige pleje- og sundhedsvæsen.

Vi har lyttet og lært om de behov der er gældende, og fået testet vores løsninger grundigt frem til det endelige produkt. Tak til repræsentanter for de to brugergrupper, den ældre borger der får hjemmepleje eller som bor på plejehjem og personalet omkring disse, som har givet os uvurderlige